TEŞKİLAT YAPISI.

Parti; ana teşkilât kademeleri, yan kuruluşlar, fahri temsilciliklerden meydana gelir.

I. ANA TEŞKİLAT KADEMELERİ

A.GENEL MERKEZ TEŞKİLÂTI

1. Büyük Kurultay
2. Genel Başkan
3. Başkanlık Divanı
4. Parti Meclisi
5. Merkez Disiplin Kurulu
6. Yüksek Danışma Kurulu
7. Yardımcı Kurul ve Komisyonlar

B.İL VE İLÇE TEŞKİLÂTI

2. İl Teşkilâtı
a. İl Kongresi
b. İl Başkanı
c. İl Yönetim Kurulu
d. İl Disiplin Kurulu

1. İlçe Teşkilâtı
a. İlçe Kongresi
b. İlçe Başkanı
c. İlçe Yönetim Kurulu
d. Belde Temsilciliği


C.PARTİ GRUBU

1.TBMM Grubu
2.İl Genel Meclisi Grubu
3.Belediye Meclisi Grubu

II. YAN KURULUŞLAR
III. FAHRİ TEMSİLCİLİKLER