ULUSAL SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ TEŞKİLATLANMA AŞAMALARI

Parti teşkilatlanmasına katılmak, Ulusal Sosyalist bir Türkiye için katkıda bulunmak, seçim öncesinde parti teşkilatında yer almak için yapılan başvurudur.

Bu başvuru koşulları ve süreci aşamalı olarak mevcut sayfada bulabilirsiniz.

UST.PAR TEŞKİLATINA KATILMAK İÇİN;
1-) 18 Yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-) Türkiye Cumhuriyeti anayasasını benimsemiş olmak,

3-) Türkiye hukuk ve yasalarına aykırı herhangi bir suça bulaşmamış olmak,

4-) Herhangi bir terör örgütüne mensup, ideolojik yolla dahi yatkınlık, destek, sempatizanlık ve hizmette bulunmamış olmak,

5-) Daha önce yüz kızartıcı, Türk toplum örf ve adetlerine, milli ve ahlaki değerlere saldırı niteliğinde suç ve eylemlerde bulunmamış olmak,

6-) Uyuşturucu madde kullanımı, etken maddeleri kullanmıyor olmak,

7-) Türkiye cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü, ilerici toplum anlayışını, bilimsel ve teknolojik gelişimin desteklenmesini ilke edinmiş,

8 Terör ve terörü destekleyen tüm oluşumların yok edilmesi gayesinde elinden gelen tüm hizmeti sağlamayı, vatanın ve milletinin huzur ve refahı için çalışmayı göze almış olmak,

9-) Teşkilat yapılanmasında ki hiyerarşik düzeni koruyarak, Nasyonal Sosyalizm ideolojisinin ilkelerini ve içeriğini tam anlamıyla anlamış ve benimsemiş olmak

10-) Tüm bu "Teşkilatlanmaya Katılım Başvurusu"nu kendi özgür ve hür iradesi ile hiçbir baskı altında kalmadan kabul etmiş sayılırlar.Yukarıda bulunan 10 (on) maddede açıkca belirtilmiş içeriklerin tamamına uygun tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, UST.PAR Teşkilatlanmasına katılma hakkına sahip sayılırlar.


PARTİ TEŞKİLATINA KATILMA KOŞULLARININ TAMAMINI OKUDUM, KATILMAK İSİYORUM.