ÖN YAZI

"Komünizm, kapitalizm, yalın sosyalizm, fundamentalizm, semitizm, marksizm, leninizm, galiyevizm gibi kavramlar bizler için hiç bir anlam ifade etmez. Tüm bu kavramları, amaç ve gayelerini tüm detaylarıyla benimseyicilerinden daha hat safhada biliriz. Bizler bu yüzden Ulusal Sosyalistiz. Görülmeyeni görür, duyulmayanı duyar, bilinmeyeni biliriz. Realizm, militarizm, inanç ve sadakat kavramları birbirimize olan kan bağıyla can bulmuştur. Milliyetçiliği dejanere etmez, ülküleri dini değerlerle karıştırmaz ve dergi satıp gelirleriyle piknik yapmayız. Bizler sokaklarda anarşizm yapmayız, anarşist, bölücü, kominist veya sosyalist ise hiç olmadık. Bizler Ulusal Sosyalistleriz..."

Ulusal Sosyalist Manifesto


Eş anlamlı sözcük serisi: *Nasyonal, Ulusal, Milliyetçi

Biz Ulusal Sosyalistler,
Türk milletinin mutlak birliğini üstün ahlak çerçevesi içerisinde, saygın, eğitimli ve sağlıklı, tavizsiz disiplin ruhuyla hareket eden, vatan topraklarına, tarihine ve milli değerlerine sadakatle bağlı, militarist, safkan ve cesur bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini,

6 ana ilkemize bağlı kalarak;

bireylerin kapitalist, sömürücü ve bölücü tüm oluşumlar karşısında çelik gibi sağlam ve kararlı bir biçimde gerek bedenen gerekse psikolojik olarak savaşması gerektiğini,

Bu psikolojik/fiziki savaşı yalnızca ordu ve devletin değil, tüm Türk milletinin vermesi gerektiğini,

"Sosyalizmin", "yalnızca ekonomik" yapısının benimsenmesi gerektiğini, aksi halde kültürel ve yalın sosyalizmin toplum için bölücü bir zehir olduğunu,

Doğada yok olması gereken atıkların doğaya zarar vermesini izlememek için Ulusal Sosyslist Hareketin mutlak gerekliliğini,

Bu hareketin sonucunun kati suretle alehimize olmayacağını, aksine gelecek nesillerin bu günleri saygıyla ve gururla hatırlayacağını/benimseyeceğini,

Genetik bilimi, kök hücre, uzay araştırmaları, yer altı, ordu ve silah geliştirmeleri, mimari gelişim, deprem kontrolü, uydu muharebe, yazılım alanlarında eğitim ve faaliyet kurumlarının mutlak gerekliliği,

Eğitimin önce aileden başlayarak, kişi, toplum, kurum ve devlete yükselmesi gerektiğini,

Mevcut düzende eğitim sisteminin çarpık, eksik ve hatalı bir mekanikle artık tıkandığını,

Toplumu oluşturan Millet, Ordu ve Devlet'in bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğini,

Çok partili sistemin, tek bir karar mekanizmasından daha yararlı olamadığını, aksine sistemin iç mekaniklerinde parçalara ayrıldığını ve halkı da ayırdığını,

Yabancı sermaye ve özelleştirmelerin ülkemizden sökülüp atılması gereken bir kanser hücresi olduğunu,

Ülkemizde kabul edilemez bir biçimde bulunan ve alenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınan, bizimle aynı toplum düzenini hak etmeyen sömürgeci mültecilerin derhal ülkemizden temizlenmesi gerektiğini,

Ülke iç ve sınır güvenliğinin en üst düzeye çıkartılarak gerek terörün gerekse kaçakçılığın en başta sınırdan giriş ve çıkışını engellemek gerektiğini,

Ülkemizde asla önem verilmeyen, devlet tarafından ödenek ayrılmayan Bilim ve teknolojiye ordu kolluk kuvvetlerimiz, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ilerleye bilmemiz gayesiyle gereken önemin ve ödeneğin ivedilikle verilmesini gerektiğini,

Siyasetin içerisinde; milli manevi değerlerin asla kullanılmaması gerektiğini, Anayasal suç olarak bunun yıllardır olduğu gibi artık çiğenenemeyeceğini,

Yerli üretimin en üst düzeye çıkartılmasını ve bu sayede gerekli istihdam sağlanarak, iş gücünü yüklenecek milyonların olduğunu,

Kendi maden ve yer altı kaynaklarımızı dilediğimizce işleyerek dış ihracatını yapabilmeyi,

Terör örgüt üyeleri en alt kadrodan, sözde elebaşı ve lider konumunda olan tüm hainlerin idam yasasıyla birlikte derhal yok edilmesi gerektiğini,

Ve tüm bunları yaparken milli hür irademiz ile hiçbir dış güce, ülkeye, kişiye yahut zümreye bağlı kalmaksızın yapacağımızı,

Saldırgan bir dış politikayı benimsemeden önce iç güvenliği ve arıtmayı sağlamamız, önce ekonomi, teknoloji, ordu gereç ve düzeni ve daimi nihayetinde siyasi anlamda güçlenmemiz gerektiğini,

Devletin; Polisi, askeri ve hatta halkı tam yetki, ekipman ve eğitim desteğiyle iç terörün ta ki yok edilene denk bir kurtuluş mücadelesiyle bitirilmesi gerektiğini,

Medyanın, Hukukun ve Eğitim kurumlarının kati suretle tarafsız, amaca odaklı bir niteliği temsil etmesi gerektiğini,

Toplumu ayrıştıran en ufak yapıdan en üst düzeye kadar tüm sendikaların, özelleşmiş kurum ve kuruluşların, dini örgütlerin, tarikat cemaat vb. sömürge yapılarının derhal devlet kontrolüne alınarak lav edilmesi gerektiğini,

Ahlaki değerlerin yok edildiği; teşhir edici, cinsel tercihleri kışkırtıcı, özendirici ve ayrıştırıcı, toplumu ve dahi üstün Türk ahlakını tehdit eden yapılanma yahut örgütlerin ivedilikle yok edilmesi gerektiğini,

Asil Türk milletinin gerek ahlaki gerek siyasi ve gerek ise ordu gücünün tüm Dünya'da aşşağılandığını, hak edilen medeniyet seviyesine derhal gelmemiz için topyekün bir seferberlik olması gerektiğini,

Biliyor, savunuyor, mutlak inanç ve kararlılıkla çalışıyoruz, asil Türk milletine bu yoldan asla dönmeyeceğimize dair şeref sözümüzü veriyoruz.

Ulusal Sosyalist Türkiye Partisi
"Ayak seslerimiz, yaklaştığımızın habercisidir."