UST.PAR BAYRAĞI HAKKINDA KARARLAR VE TEBLİĞLER

Ulusal Sosyalist Türkiye Partisi Bayrağı değiştirilemez, üzerinde oynama / değiştirilme YAPILAMAZ.

Miting ve Gösterilerde; UST.PAR bayrakları, TÜRK BAYRAĞINDAN daha üst bir konuma ASILAMAZ.

Makam ve Teşkilat Binalarında; UST.PAR bayrakları yine TÜRK BAYRAĞINDAN daha üst bir konumda TUTULAMAZ.

Bayrağın tarifi ve anlamı net olarak tebliğ edilmiş olup, bayrak üzerine; belirtilen anlam dışında anlam ve benzetmeler YÜKLENEMEZ.

Bayrak hakkında fikirler yürütülerek, farklı anlamlar ÇIKARILAMAZ.

Bayrak, mutlak saygı ve sadakatin temsilidir. Teşkilat yapıları UST.PAR Bayrağını benimsemek ve korumak ZORUNDADIR.

ULUSAL SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ MERKEZ YÖNETİM KURUL KARARINI İÇEREN MADDELER YUKARIDA SIRALANMIŞTIR.